Farm&Food - Tổng Quan Ngành Nông Nghiệp Việt Nam

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có nền nông nghiệp lâu đời, có nhiều loại nông sản nổi tiếng khắp thế giới. Những năm gần đây, cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng qui trình sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBAL GAP, sản phẩm hữu cơ,..chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao và thị trường được mở rộng.
 
Theo số liệu thống kê của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành nông lâm thủy sản năm 2016 đạt 32,1 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,1 tỷ USD.
 
Đồng thời Việt Nam với lợi thế vừa hoàn tất quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do với EU. Thuận lợi rõ ràng nhất là mặt hàng nông sản Việt Nam có thể tiếp cận thị trường này với thuế suất 0%, và nông nghiệp vẫn là thế mạnh lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, Cộng Đồng Kinh Tế Đông Nam Á (AEC) đã được hình thành và hoàn tất, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho ngành nông sản Việt Nam gia tăng sản lượng sản xuất và mở rộng thị trường nông nghiệp Việt Nam ra quốc tế.
 
Nhiệm vụ mục tiêu năm 2017 của Nông nghiệp Việt Nam sẽ tập trung cơ cấu ngành thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập đời sống của  người dân, phát triển nông nghiệp hàng hóa mạnh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới.
 
(Nguồn số liệu: Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn)

Tin khác