Agritech - Mục Đích Tổ Chức

AGRITECH Việt Nam 2017 nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư, các đơn vị, tập đoàn cung ứng máy móc, thiết bị, vật tư, chuyển giao công nghệ nông nghiệp tiên tiến lớn của thế giới và các nước trong khu vực tìm hiểu kỹ hơn thị trường nông nghiệp và tương lai phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam; hiểu rõ được nhu cầu cụ thể của công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam là gì ngõ hầu định hướng kinh doanh phù hợp; đồng thời xác lập những mối quan hệ cần thiết cho các hoạt động giao thương đó một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. 

Tin khác