Agritech - Tổng Quan Ngành Nông Nghiệp Việt Nam

Sau 10 năm gia nhập WTO (2007 – 2016), tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt bình quân 6,29%; trong đó tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3,5%. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2016 của Việt Nam đạt 31 tỷ USD và phấn đấu sẽ đạt 39-40 tỷ USD vào năm 2020. 

 

Với trên 9 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có hai vùng đồng bằng phì nhiêu là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, Việt Nam được xem là có vùng trồng lúa tốt nhất thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo, chè, cà phê và các loại nông, lâm thủy sản khác lớn trên thế giới.

 

Mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016- 2020 là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

 

Với lợi thế về kinh nghiệm cũng như thuận lợi về khí hậu, ngành nông nghiệp Việt Nam đang lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi các Hiệp định hợp tác kinh tế thương mại được ký kết sẽ mang lại rất nhiều cơ hội mới cho sự vươn lên của nền nông nghiệp Việt Nam.

Tin khác