Farm&Food - Mục Đích Tổ Chức

Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông sản Việt Nam 

Việt Nam đang được biết đến là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới. Hiện nay, nông sản Việt Nam có mặt hầu hết trên các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt tổng giá trị 39- 40 tỉ USD. 

 
Mở rộng thị trường xuất khẩu
Tạo điều kiện xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm thế mạnh của Việt Nam đối với các thị trường xuất khẩu trọng điểm; đồng thời mở rộng các thị trường xuất khẩu mới, thị trường tiềm năng. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
 
Quảng bá, cổ vũ tiêu dùng nông sản, thực phẩm sạch
Xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng hiện nay là hướng tới các sản phẩm sạch, có nguồn gốc từ thiên nhiên. Đảm bảo chuỗi giá trị sản phẩm sạch “từ trang trại đến bàn ăn” là tiêu chí sản xuất hàng đầu của nhiều nhà sản xuất nông nghiệp chân chính ngày nay. Hội chợ nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những thương hiệu, nhân tố tiên phong và tích cực đó.
 
Tìm kiếm, kêu gọi đầu tư nước ngoài 
Tiềm năng nền nông nghiệp Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên tỉ lệ áp dụng khoa học-kỹ thuật chưa cao. Tìm kiếm và kêu gọi đầu tư nước ngoài, đặc biệt là một số nước có tiềm năng, thế mạnh lớn về nông nghiệp vào khoa học công nghệ nông nghiệp nước nhà, phục vụ nông nghiệp toàn diện, nhằm bắt kịp các nước trong khu vực là một trong nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp. 
 
Tăng cường khả năng liên kết của người nông dân
Làm cầu nối giữa người sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tăng cường khả năng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm, không những giúp nông dân có lợi hơn mà còn góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản. 
 

Tin khác