HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN VIỆT NAM - Lĩnh vực trưng bày

Mô hình nông nghiệp

  • Các mô hình nông nghiệp: công nghệ cao, hiệu quả, an toàn cho môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác