Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2019
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MỚI HỖ TRỢ SAU THU HOẠCH 2019
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VIỆT NAM NĂM 2019
 
 
Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ
Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh