HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN VIỆT NAM - Tin Khai Mạc Farm Food - Agritech 2017 - Trên HTV9