Thông tin triễn lãm

Vietnam Farm & Food Expo 2018 và Agritech Vietnam 2018

Vietnam Farm & Food Expo 2018 và Agritech Vietnam 2018

Thời gian: 04/10- 07/10/2018 (09h đến 18h00)

Địa điểm: NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ

Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày