Thông tin triễn lãm

Agritech Vietnam 2019, Farm & Food Tech 2019, Vietnam Farm & Food Expo 2019

Agritech Vietnam 2019, Farm & Food Tech 2019, Vietnam Farm & Food Expo 2019

Thời gian: 19-22/06/2019 (09h đến 18h00)

Địa điểm: NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
 
 
* LỄ KHAI MẠC
- Thời gian: 09h30, 19/06/2019
- Địa điểm: Sân khấu chính, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ
 
* CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG - BUSINESS MATCHING
- Thời gian: 10h30, 19/06/2019
- Địa điểm: P.045, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ
Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày