Thông tin triễn lãm

Farm & Food Tech 2018, Agritech Vietnam 2018, Vietnam Farm & Food Expo 2018

Farm & Food Tech 2018, Agritech Vietnam 2018, Vietnam Farm & Food Expo 2018

Thời gian: 26-28/07/2018 (09h đến 18h00)

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)
Số 779 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày